EN | RU

לאחר תיקון אי יציבות

מיד לאחר הניתוח:
 • שימוש במתלה 24 שעות ביממה למעט במקלחת ובזמן תרגול מטוטלת
 • תרגילי מטוטלת 5 פעמים ביום למשך 5 דקות בכל פעם
 • הפעלת שורש כף היד, מרפק ומייצבי השכמות
 • הפעלה פאסיבית ואקטיבית נעזרת עדינה: כפיפה קדמית עד 120, אבדוקציה עד 80, סיבוב חיצוני עד 10 כשהזרוע ב 20 מעלות אבדוקציה, סיבוב פנימי עד 45 מעלות כשהזרוע ב 20 מעלות אבדוקציה

 

3 שבועות לאחר הניתוח
 • שימוש במתלה בלילה בלבד
 • התחלת עבודה פרופריוצפטיבית בהתאם למגבלות
 • הפעלה פאסיבית ואקטיבית נעזרת עדינה: כפיפה קדמית עד 140, אבדוקציה עד 100, סיבוב חיצוני עד 25 במישור סקפולרי, סיבוב פנימי עד 55 מעלות במישור סקפולרי

 

6 שבועות לאחר הניתוח
 • הפסקת שימוש במתלה
 • תרגול בשרשרת סגורה ובהמשך בשרשרת פתוחה
 • תרגול פרופריוצפטיבי
 • התקדמות הדרגתית בטווחי התנועה לפי היכולת
 • הידרותרפיה לפי הצורך

 

12 שבועות לאחר הניתוח
 • שחיה 3 פעמים בשבוע למשך 30 דקות בכל פעם, סגנון חזה ובאופן הדרגתי מעבר לחתירה
 • חיזוק שרירי RC
 • הידרותרפיה לפי הצורך
 • המשך עבודה על מתיחות ושחרור טווחי תנועות

 

לאחר 12 שבועות
 • התקדמות לפי יכולת ללא מגבלות ספציפיות
 • עבודה כנגד משקולות, עלייה במשקל באופן הדרגתי ולא מעל 3 ק״ג

 

חזרה לפעילות שגרתית
 • ניתן לחזור לנהיגה כעבור 6-8 שבועות בהתאם ליכולת
 • ניתן לחזור לעבודה משרדית כעבור 3-6 שבועות בהתאם ליכולת
 • אין להרים משאות כבדים למשך 3 חודשים לפחות. לאחר מכן, בהתאם ליכולת
 • מותרת חזרה לפעילות ספורטיבית ללא מגע כעבור 3 חודשים
 • חזרה לפעילת ספורטיבית ללא מגבלה כעבור 6 חודשים

בברכה

ד"ר גולדשטיין יריב

 

שתפו דף זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp