EN | RU

פריקת כתף

פריקת כתף

פריקת כתף

מפרק הכתף מסייע לנו במיקום כף היד במרחב ועקב כך הינו המפרק בעל חופש התנועה הגדול ביותר מבין כל המפרקים בגוף האדם. ככל שמפרק בעל דרגות חופש גבוהות יותר הוא פחות יציב. אי יציבות קלינית של הכתף עשויה לנבוע ממגוון סיבות, העיקריות בהן הן על רקע חבלה (פריקת כתף) או תכונות אישיות של המפרק ורקמות החיבור (כמו גמישות יתר שיצאה מאיזון).

במקרים בהם ישנן פריקות כתף חוזרות ולא ניתן להביא ליציבות באמצעים שמרניים כגון פיזיותרפיה ואיזון שרירים ורצועות (תרגול פרופריוצפטיבי) ניתן להציע פתרון ניתוחי. על פי רוב, הפתרונות הניתוחיים מתאימים יותר וגם מוצלחים יותר למטופלים שאצלם סיבת אי היציבות היא על רקע חבלתי.

פריקת כתף על רקע חבלתי

בעת פריקת כתף עשויים להגרם מספר נזקים אופיינים ברקמות. פריקות כתף חוזרות מגבירות את הסיכונים לנזקים אלו.

פריקת כתף הנפוצה ביותר היא פריקת כתף קדמית, בה ראש עצם הזרוע יוצא ממקומו ופורק קדימה ולמטה. פריקת כתף קדמית גורמת לקריעה של הרצועות בקדמת הכתף (הלברום הגלנואידלי). מכתש הכתף (הגלנואיד) ננעץ בחלקו העליון של ראש עצם הזרוע ויוצר בו שבר דחיסה המכונה היל-זקס. לאחר החזרת הכתף למקומה עשויות לקרות פריקות כתף חוזרות. הסיכון עולה ככל שגילו של המטופל בפריקה הראשונה צעיר יותר (עד 90% פריקות כתף חוזרות כאשר פריקת כתף הראשונה אירעה מתחת לגיל 18) ועל כן במקרים כאלו נהוג להציע פתרון ניתוחי מיידי (פריקות כתף חוזרות פוגעות במפרק הכתף ועשויות לגרום להזדקנותו המואצת מעבר לאי הנוחות והמגבלות הנגזרות מכתף שאינה יציבה).

פריקת כתף אחורית היא פריקת כתף נדירה יחסית ובמקרים רבים מאובחנת באיחור מאחר וקיים קושי לזהותה בצילומי רנטגן על ידי רופאים פחות מנוסים. מטבע הדברים, פריקת כתף כזו דורשת התייחסות שונה. הנזקים שנגרמים לאחר פריקת כתף אחורית דומים ברובם לנזקים הנגרמים לאחר פריקת כתף קדמית אך מיקומם האנטומי שונה. פריקות כתף חוזרות אחוריות מצריכות ייצוב אחורי בדומה למה שמבוצע כאשר קיימת פריקת כתף קדמית.

טיפול בפריקות כתף חוזרות

הניתוחים המוצעים במקרים של פריקות כתף חוזרות מותאמים לסוג הפגיעה כאשר חוק האצבע אומר שנזקים משמעותיים לרקמה קשה (עצם) דורשים תיקון רקמה קשה ונזקים לרקמות הרכות (רצועות) יכולים להיות מטופלים ע״י תיקון ברקמה רכה (תיקון רצועות). במקרים בהם פריקות כתף חוזרות הן על רקע גמישות יתר אשר ״יצאה משליטה״, יש לחשוב על פתרון שונה מאשר במקרים של פריקת כתף על רקע חבלתי. גמישות יתר היא מצב בו רקמות החיבור (רצועות, גידים) הן אלסטיות יותר מאשר אצל רוב האוכלוסיה. תיקון פריקות כתף חוזרות במקרים כאלו לא יכול להסתמך על תיקון ברקמות הרכות בלבד שכן אלו נוטות להמתח עם הזמן, מצב שיכול להביא ברבות הימים לאירוע חוזר של פריקת כתף.

הניתוחים המוצעים במקרים של פריקות כתף חוזרות מתבצעים על פי רוב בטכניקה ארטרוסקופית בה מוחדר סיב אופטי לחלל הכתף ולאחר הערכת הנזק מתבצע תיקון של הרצועות באמצעות עוגנים. במקרים בהם קיים נזק משמעותי לעצם הגלנואיד קיים סיכון לפריקת כתף בשל שינוי יחס השטחים בין המפרקים. במקרה כזה, כדי למנוע פריקות כתף חוזרות מתבצע ניתוח לשחזור הנזק באמצעות הסטת עצם וגיד מאזור הכתף. ניתוח זה מתבצע באופן פתוח דרך חתך של כ 5 ס״מ בקדמת הכתף או באופן ארטרוסקופי דרך 6 חורים בהיקף הכתף. ניתוח מסוג זה הוכח כיעיל ביותר במניעת פריקות כתף חוזרות.

לאחר הניתוח יש לבצע פיזיותרפיה המותאמת באופן אישי למטופל על פי סוג הניתוח אותו עבר. מטרת הטיפול בשלב הראשון הוא שימור ושיפור טווח התנועות של הכתף בזהירות רבה בכדי לשמור על התיקון הניתוחי ולא להביא למצב של פריקת כתף. בשלב מתקדם יותר עובדים על חיזוק הכתף והשרירים הסובבים אותה. פריקות כתף חוזרות לאחר ניתוח לתיקון פריקת כתף הן נדירות וקורות באחוזים בודדים בלבד.

שתפו דף זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
פריקת כתף